Różne rodzaje środków chwastobójczych i ich działanie

Różne rodzaje środków chwastobójczych i ich działanie

Środki ochrony roślin odgrywają istotną rolę w zintegrowanych programach zwalczania chwastów, insektów i chorób powodowanych przez rozwój grzybów i pleśni.

Znajomość mechanizmów i działania herbicydów poprawi wpływ i trwałość ich stosowania jako taktyki służącej do zwalczania chwastów. Ogólnoustrojowe herbicydy przemieszczają się do miejsca działania poprzez mechanizmy transportowe wewnątrz rośliny, jak ksylem i łyko. Ksylem transportuje wodę i składniki odżywcze z gleby do miejsc wzrostu, a łyko transportuje produkty fotosyntezy, na przykład cukry, do miejsc wzrostu i przechowywania. W zależności od dawki herbicydów, warunków i gatunku, może minąć do dwóch tygodni, zanim objawy działania pojawią się na docelowych chwastach. Herbicydy kontaktowe mają ograniczony ruch w roślinie, więc całkowite pokrycie celu jest krytyczne dla ich prawidłowego działania. W porównaniu z herbicydami ulegającymi translokacji, herbicydy kontaktowe wykazują objawy szybko, zwykle w ciągu 24 godzin. Selektywne herbicydy zabijają docelowe chwasty i niepożądane rośliny, gdy są stosowane w określonej dawce. Nieselektywne herbicydy, zwane również herbicydami powalającymi, uszkadzają większość roślin w zasięgu działania. Pozostałości niektórych rodzajów herbicydów pozostają aktywne w glebie przez dłuższy czas i mogą działać na kolejne kiełkowanie chwastów.

Nieselektywne preparaty mają niewielką aktywność w glebie lub nie wykazują jej wcale i są szybko dezaktywowane w glebie.

W rolnictwie stosuje się również fungicydy, aby wyeliminować choroby ziemniaka i innych plonów. Są albo rozkładane, albo wiązane z cząsteczkami gleby, przez co stają się mniej dostępne dla rosnących później roślin. Mogą również mieć niewielką lub żadną zdolność wchłaniania przez korzenie. Powschodowe i przedwschodowe to terminy odnoszące się do celu i czasu aplikacji herbicydów. Powschodowe odnosi się do dolistnego stosowania herbicydu po wykiełkowaniu docelowych chwastów z gleby, podczas gdy przedwschodowe oznacza stosowanie herbicydu na glebę jeszcze przed wzejściem chwastów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *